ನಿಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದು?
vastu-for-bedroom

ವಾಸ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆಯ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆರಹಿತ ಮನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಶೌಚಾಲಯ ಎಂಬುದು ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಟಿಲತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಸರಳ ವಾಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಗಳ ವಾಸ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದೆಂದರೆ, ಇವು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಯಾವ ಬದಿಗಳಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು.

ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ವಿನಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇನು?

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಮತ್ತು ಪಿತೃಗಳು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ವನ್ನು ಇದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಸರಳ ವಾಸ್ತುವಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಸಾಧ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇವು ದುರದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಅಪವಿತ್ರವಾದ ದಿಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತನ ವಾಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿರ್ಣಯಗೊಳ್ಳುವುದು. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣಗಳಿಲ್ಲದ ಸರಳ ವಾಸ್ತು ತತ್ವಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಜನಜೀವನದ ಬಲಯುತ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಶಾಂತಿಯುತ, ತೃಪ್ತ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ಜೀವನವನ್ನು ‘ಜೀವನಸಾಧ್ಯ ಜೀವನಶೈಲಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಿಯುವ ವಿಧಾನವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ.