7 – 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿರಿ

ಸರಳ ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

 • ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ
 • 7 – 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಭರವಸೆ
 • ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತು
 • ಎಲ್ಲಾ ತೆರನಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸರಳ ವಾಸ್ತುವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

 • ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ, ಹಣ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಎರಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ
 • 7 – 180 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಭರವಸೆ
 • ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ವಾಸ್ತು
 • ಎಲ್ಲಾ ತೆರನಾದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿಗಳು

 • ಕರ್ನಾಟಕ ‒ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9448286758
 • ಗೋವಾ ‒ ಬಾರ್ಡೇಜ್
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9448035959
 • ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ‒ ನವಿ ಮುಂಬೈ
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9321333022
 • ಗುಜರಾತ್ ‒ ಅಹ್ಮೆದಾಬಾದ್
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9909041808
 • ರಾಜಸ್ಥಾನ ‒ ಜೈಪುರ
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9321333022
 • ದೆಹಲಿ ‒ ಹೊಸ ದೆಹಲಿ
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9321333022
 • ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ‒ ಭೋಪಾಲ
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9321333022
 • ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ‒ ಲಕ್ನೌ
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9321333022
 • ಪಂಜಾಬ್/ಹರಿಯಾಣ
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9321333022
 • ತಮಿಳು ನಾಡು ‒ ಚೆನೈ/ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ – ಹೈದರಾಬಾದ್
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9360101001
 • ಬಿಹಾರ್ & ಜಾರ್ಖಂಡ್
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9321333022
 • ಒಡಿಶಾ/ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಂಗಲ್
 • ಮೊಬೈಲ್ ಸಂ: +91 9321333022