சரல் வாஸ்து - தனித்துவமான மற்றும் அறிவியல்பூர்வமான வாஸ்து தீர்வு

ஒரு தனிநபரின் ஆட்சி வீடு , பணியிடம் மற்றும் பிறந்த தேதி.

கட்டிட அமைப்பில் மாற்றம் இல்லை

7 முதல் 180 நாட்களில் தீர்வு கிடைக்கும்

தனிப்பட்டரீதியிலான வாஸ்து

சொந்த மற்றும் வாடகை வீட்டிற்கும் பொருந்தும்

சரல் வாஸ்து ஒரு தனித்துவமான, அறிவியல் முறையிலான கணிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட தீர்வு. ஒரு குடும்பத்தின் தலைவர், அவரது பிறந்த நாள், பால், அவரது வீடு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இது தீர்வு கூறுகிறது. குடும்ப தலைவருக்கு நான்கு அதிர்ஷ்ட திசைகளும் நான்கு துரதிருஷ்ட திசைகளும் உள்ளன. வீட்டில் சில அம்சங்கள், குறிப்பாக, முக்கிய வாசல், ஒருவரது அதிர்ஷ்ட திசையில் ஒன்றில் இருக்கவேண்டும். ஒரு குடும்பம் சந்திக்கும் பிரச்சினைகளை அந்தக் குடும்பத்தின் தலைவர், குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான விவரங்கள், அந்த வீட்டில் உள்ளவர் பலருடனும் பொருந்தும் அம்சங்கள், ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கணிக்கப்படுகிறது. ஏதேனும் பொருந்தவில்லையென்றால் வீட்டின் தலைவருக்கோ அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கோ அல்லது ஒட்டுமொத்த குடும்பத்திற்கோ சிக்கல் ஏற்படும். இந்த விவகாரங்களை சரல்வாஸ்து கணித்து குடும்பத்தினருடன் கலந்துபேசி அவர்கள் ஒப்புதலைப் பெறுகிறது. இந்தக் கணிப்புடன் ஒரு குடும்பம் ஒத்துப்போனால் அவர்களது விவகாரங்களுக்கான பரிகாரங்களை அளிக்கும், முழு வாஸ்து ஆலோசனையை நாங்கள் வழங்குவோம்.

டாக்டர். சந்திரசேகர் குருஜி

நமது நிறுவனர், அறிவுரையாளர், தொலைநோக்குப் பார்வையாளர் மற்றும் கொடையாளர்

அவரது குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து, குருஜி மனித இனம் சந்திக்கும் சவால்கள் மீது எப்போதுமே ஈர்க்கப்பட்டு அவற்றின்பால் மனவருத்தம் கொண்டவராக இருந்தார். 8 வயதான இளம் சிறுவனாக இருந்தபோது, ஒரு பழைய கோவிலின் புனரமைப்பை உறுதிசெய்ய, மக்களிடம் நன்கொடை வசூலிக்கும் ஒரு சுயநலமற்ற பணியை மேற்கொண்டிருந்தார். அந்தக் கோவில், ஒரு சமயத்தில், நேர்மறை சக்தி நிரம்பிய இடமாக இருந்ததால் சுற்றிலுமுள்ள மக்களுக்கு சந்தோஷத்தை வழங்கிக்கொண்டிருந்தது.

  • கட்டிடப் பொறியியலில் அறிஞர் மற்றும் பிரபஞ்ச கட்டுமானவியலில் முனைவர்
  • 2000க்கும் மேற்பட்ட கருத்தரங்குகளை நடத்தியவர்
  • 16 பெருமதிப்புடைய தேசிய மற்றும் சர்வதேச விருதுகளைப் பெற்றுள்ளவர்
  • கொடையாளர்