சரல் வாஸ்து - தனித்துவமான மற்றும் அறிவியல்பூர்வமான வாஸ்து தீர்வு

ஒரு தனிநபரின் ஆட்சி வீடு , பணியிடம் மற்றும் பிறந்த தேதி.

கட்டிட அமைப்பில் மாற்றம் இல்லை

9 முதல் 180 நாட்களில் தீர்வு கிடைக்கும்

தனிப்பட்டரீதியிலான வாஸ்து

சொந்த மற்றும் வாடகை வீட்டிற்கும் பொருந்தும்

டாக்டர். சந்திரசேகர் குருஜி

நமது நிறுவனர், அறிவுரையாளர், தொலைநோக்குப் பார்வையாளர் மற்றும் கொடையாளர்

அவரது குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து, குருஜி மனித இனம் சந்திக்கும் சவால்கள் மீது எப்போதுமே ஈர்க்கப்பட்டு அவற்றின்பால் மனவருத்தம் கொண்டவராக இருந்தார். 8 வயதான இளம் சிறுவனாக இருந்தபோது, ஒரு பழைய கோவிலின் புனரமைப்பை உறுதிசெய்ய, மக்களிடம் நன்கொடை வசூலிக்கும் ஒரு சுயநலமற்ற பணியை மேற்கொண்டிருந்தார். அந்தக் கோவில், ஒரு சமயத்தில், நேர்மறை சக்தி நிரம்பிய இடமாக இருந்ததால் சுற்றிலுமுள்ள மக்களுக்கு சந்தோஷத்தை வழங்கிக்கொண்டிருந்தது.

  • கட்டிடப் பொறியியலில் அறிஞர் மற்றும் பிரபஞ்ச கட்டுமானவியலில் முனைவர்
  • 2000க்கும் மேற்பட்ட கருத்தரங்குகளை நடத்தியவர்
  • 16 பெருமதிப்புடைய தேசிய மற்றும் சர்வதேச விருதுகளைப் பெற்றுள்ளவர்
  • கொடையாளர்