நேர்மறை ஆற்றல்

நமது உடலின் எதிர்மறை ஆற்றலின் ஆதாரத்தை வெளியேற்றுவதன் மூலமாக நமது உடலின் நேர்மறை ஆற்றலை மேம்படுத்த சரல் வாஸ்து உதவுகிறது.

நம்மைச் சுற்றியுள்ள இயற்கை அல்லது சுற்றுச் சூழல் முழுவதும் ஆற்றல் நிரம்பியுள்ளது என்பதை நாம் அறிவோம். இந்த ஆற்றல் நேர்மறை ஆற்றல் மற்றும் எதிர்மறை ஆற்றல் என மேலும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. எதிர்மறை ஆற்றலின் விளைவுகளை குறைப்பதற்கு அல்லது முழுவதுமாக அகற்றி, நம்மை சுற்றிலும் நேர்மறை ஆற்றலை ஈர்ப்பதற்கான நடைமுறைகளை சரல் வாஸ்து செயல்படுத்துகிறது. வீட்டினுள் நேர்மறை ஆற்றல் பரவ ஏதுவாக, எளிய, ஏற்றுக் கொள்ள எளிதான, முழுமையாகப் பொருத்தமான திருத்தங்கள் மற்றும் மாற்றங்களை சரல் வாஸ்து அறிவுறுத்துகிறது. அத்தகைய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்ட ஒரு வீடு சிறந்த பயன்களை அதில் வசிப்பவர்களுக்கு வழங்குகிறது. அது சிறப்பான ஆரோக்கியம், செல்வச் செழிப்பு மற்றும் நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு வழி வகுக்கிறது.

energy-new-400x400

இன்று நாம் நம்மைச் சுற்றியுள்ள எதிர்மறை ஆற்றலை குறைப்பதற்கான சாத்தியமுள்ள வழிகளைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது. நமது வாழ்வின் எதார்த்தத்திலிருந்து நாம் தப்பிக்க முடியாது என்பது உண்மை. ஏனென்றால், எந்தவிதமான கட்டுமான மாற்றங்களையும் செய்ய முடியாத நவீன அடுக்குமாடி குடியிறுப்புகளில் வாழ வேண்டியுள்ளது. ஆனால், சரல் வாஸ்து கருத்து மற்றும் கோட்பாடுகளை முறையாகப் பயன்படுத்தும் பொழுது, வீடு மற்றும் பணியிடங்களில் நேர்மறை ஆற்றலை நம்மால் ஈர்க்க முடியும். அதே போல, எதிர்மறை ஆற்றலை குறைக்க முடியும். அதன் மூலம், நாமும் நமது குடும்ப உறுப்பினர்களும் ஆரோக்கியமான, அமைதியான, அர்த்தமுள்ள வாழ்வைப் பெற முடியும்.

சரல் வாஸ்துவின் உண்மையான, எளிமையான, மென்மையான, பொருத்தமான விஞ்ஞானத் தீர்வுகள் மனித குலத்தின் நலனுக்காக வழங்கப்படுகின்றன. துன்பத்தை அனுபவிக்க எவ்விதக் காரணமும் இல்லை.

ஒவ்வொரு மனிதரும் எவ்விதப் பாகுபாடும் இல்லாமல், தமது வாழ்நாளில் இந்த உலகில் பெற விரும்புகின்ற, சாதிக்க விழைகின்ற அனைத்து விதமான மகிழ்ச்சி, வளம், அமைதி மற்றும் குழப்பமின்மைகளுக்காக சரல் வாஸ்துவின் சாரத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது டாக்டர்.ஸ்ரீசந்திரசேகர் குருஜி அவர்களின் ஆர்வம்மிக்க விருப்பமாக எப்பொழுதும் இருந்து வருகிறது.