અસંતુલિત વૈશ્વિક ઉર્જા તમારા ઘર પર ” વાસ્તુ દોષ ” બનાવે છે. તેથી સ્વસ્થ્ય, સંપત્તિ, શિક્ષણ, કારકિર્દી, નોકરી, લગ્ન, વ્યવસાય વગેરે સંબંધિત સમસ્યાઓ થાય છે.

તેથી આ ઉર્જાને કેવી રીતે સંતુલિત કરવી તે સમજવું ખૂબ જ નિર્ણાયક છે.

ગુરુજીએ મહત્વની વાસ્તુ ટિપ્સ આપી છે જેનો ઉપયોગ તમે તમારા ઘર / ઓફિસમાં કોસ્મિક ઉર્જાને સંતુલિત કરવા માટે કરી શકો છો જે ‘વાસ્તુ દોષ’ ની અસરને ઘટાડે છે.

સંપત્તિ માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

તમારી સંપત્તિનું રક્ષણ કરવા અને તેને વધારવા માટે નાણાકીય સલાહકારો અને ચપળ નાણાકીય નિર્ણય ઉપરાંત સં...

Read More
શૌચાલય અને બાથરૂમ માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

રહેઠાણમાં શૌચાલય માટેના વાસ્તુનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ કારણ કે, શૌચાલય નકારાત્મકતા નોતરે છે. એ જ રીતે...

Read More
સંબંધો માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

સંબંધ માટે વાસ્તુ ટિપ્સ ખરેખર જરૂરી છે? લોકોના રોજિંદા તેમજ લાંબા ગાળાના સંબંધમાં તેને કારણે કોઈ ફ...

Read More
પૂજાના ઓરડા માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

પૂજાનો ઓરડો આખા ઘર માટે ઊર્જાના સ્ત્રોત સમાન છે. પૂજાના ઓરડા માટે વાસ્તુ ટિપ્સ અનુસરવાથી આ ઊર્જાની...

Read More
ઓફિસ માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

ઓફિસમાં હકારાત્મક ઊર્જા લાવવા, નવા ક્લાયન્ટ આકર્ષવા, કર્મચારીઓની ઊર્જાના સ્તરમાં વધારો કરવા તેમજ ન...

Read More
લગ્ન માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

તમને અથવા તમારા ઘરના કોઈ સદસ્યને યોગ્ય જીવનસાથી શોધવામાં તકલીફ પડે છે? લગ્ન માટે વસ્તુનો ઉપયોગ કરી...

Read More
રસોડા માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

વાસ્તુ અનુસાર ઘરમાં રસોડું એક મહત્ત્વની જગ્યા છે. અને આથી કુટુંબના ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય માટે લોકોએ રસોડ...

Read More
ઘર માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

ઘર માટે વાસ્તુ ટિપ્સ અનુસરવી જરૂરી છે? જો તમે સંપૂર્ણ કુટુંબ માટે આરોગ્ય, સંપત્તિ, સમૃદ્ધિ અને સમગ...

Read More
પ્રવેશદ્વાર અને મુખ્ય દ્વાર માટે વાસ્તુ ટ...

ઘર અને ઓફિસોમાં પ્રવેશદ્વાર માટેની વાસ્તુ ટિપ્સ અનુસરવી ખુબ મહત્ત્વની છે, કારણ કે ત્યાંથી જ નવીન ...

Read More
શિક્ષણ માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

તમારા બાળકનું ભણતર કેટલું મહત્ત્વનું છે? બાળકને અભ્યાસમાં સર્વોત્તમ બનાવવા માટે ઉમદા શિક્ષણ અને મા...

Read More
ધંધા માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

કોઈ ધંધામાં સફળ થવા માટે થોડા-ઘણા નસીબની સાથે સખત મહેનત જરૂરી છે. ધંધા માટેની વાસ્તુ ટિપ્સ નસીબના ...

Read More
શયનખંડ માટે વાસ્તુ ટિપ્સ

એક ઘરમાં શયનખંડ મહત્ત્વનો હિસ્સો છે એન્ડ શયનખંડ માટેની વાસ્તુ ટિપ્સ એ ઓરડામાં સૂનાર દંપતી વચ્ચે સુ...

Read More