સમગ્ર વિશ્વમાં સકારાત્મક ઑરા અને ઊર્જા લાવવાના સંબંધમાં વાસ્તુનો પ્રસાર કરવો તથા તેનો અમલ કરવો, જેથી લાખ્ખો લોકો તેમના વ્યક્તિગત જીવનમાં તથા તેમની નોકરીઓમાં લાભાન્વિત થઈ શકે.

 

સરલ વાસ્તુ, સી જી પરિવાર ગ્રુપ ઑફ કંપનીઝનો એક ભાગ છે અને જેની આગેવાની ગુરુજી દ્વારા કરવામાં આવે છે તથા તેમાં ૧૦૦ કરતાં વધુ વ્યાવસાયિકો કાર્યરત છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં વધુમાં વધુ લોકોના જીવનમાં ખુશી લાવવાના ઉદ્દેશ્યથી તેઓ નિરંતરપણે પ્રયાસશીલ રહે છે અને ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્‌‘ની ભાવનાને સાચી રીતે જીવી રહ્યા છે, ‘વસુધૈવ કુટુંબકમ્‌‘ એટલે સમગ્ર પરિવાર મારો પરિવાર છે. સરલ વાસ્તુના ખ્યાલની સમજ આપતાં ૨,૦૦૦ કરતાં વધુ વ્યાખ્યાનો, પરિસંવાદો, કાર્યશાળાઓનું આયોજન ભારતમાં તેમ જ વિદેશોમાં કરવામાં આવ્યું છે.

કોઈ પણ પ્રકારના ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ દરેક પ્રકારના મકાનો જેવાં કે, નિવાસસ્થાનો, ઉદ્યોગો, વ્યાપારિક સંસ્થાઓ, રહેવાની લોજ, હોટલો, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ અને અન્ય પ્રકારના કોઈપણ મકાનો માટે સરલ વાસ્તુ અનુરૂપ છે.

સરલ વાસ્તુ : જીવનની દરેક સમસ્યાઓના નિવારણ માટેની એક જરૂરિયાત

આજની તારીખમાં સરલ વાસ્તુના લાખ્ખો સુખી ગ્રાહકો છે, જેમણે સરલ વાસ્તુના ઉપાયો અજમાવીને જીવનને સુખમય અને સમૃદ્ધિપૂર્ણ બનાવી દીધું છે.

 • સરલ વાસ્તુના સિદ્ધાંતો અપનાવીને, સલાહના અમલીકરણના ૩ થી ૮ મહિનામાં જ તમને અને તમારા પરિવારને સફળતાની અમે ખાતરી આપીએ છીએ.
 • દરેક ઘર / કાર્યસ્થળ, જીવન સંબંધિત અલગ-અલગ વિભાગો ધરાવે છે, તેના ચાવીરૂપ વિભાગોમાં સંપત્તિ, આરોગ્ય, કારકિર્દી, શિક્ષણ, લગ્ન અને સંબંધ છે..
 • ઊર્જાઓ અને દિશાઓની વચ્ચે ખૂબ જ ઉચ્ચ પરિમાણીય સહ-સંબંધ રહેલો છે, જેને કારણે વ્યક્તિ ક્યાં તો સફળતાના શિખરો સર કરે છે અને સુખ-સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે અથવા તો સમગ્ર જીવન માનસિક તણાવ અને ચિંતામાં વ્યતીત કરી શકે છે.
 • કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા તેની પ્રતિકૂળ (અશુભ) દિશાઓના પ્રભાવને કારણે તેના સાત ચક્રો અસંતુલિત થાય છે અને આ કારણે જ સંપત્તિ, આરોગ્ય, કારકિર્દી, શિક્ષણ, લગ્ન અને સંબંધ સંબંધિત દરેક સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે.
 • નિરંતર સુખી જીવન જીવવા માટે જ્યારે વ્યક્તિઓ સકારાત્મક ઊર્જાથી ઘેરાયેલા હોય અને તેઓ તેમની અનુકૂળ (શુભ) દિશાઓનું અનુસરણ કરે ત્યારે૭ ચક્રો ક્રમબદ્ધ બને છે અને સંચારિત થાય છે અને સક્રિય બને છે. ૭ ચક્રો ખોલવા અને ઊર્જાના તંદુરસ્ત પ્રવાહને પ્રવાહમાન કરવા અને સંતુલિત બનાવવા, સારું આરોગ્ય જાળવવા અને સકારાત્મક વિચારો માટે એક ખૂબ જ સશક્ત સાધન છે. ચક્રો એ ઊર્જા-રૂપાંતરકો છે અને તેઓ વિવિધ રંગોવાળી ઇલેક્ટ્રિક ઊર્જાઓના ફરતાં પૈડાંઓ કહેવાય છે, જે ઊર્જા ક્ષેત્રો, શરીરો અને વ્યાપક બ્રહ્માંડીય ઊર્જા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલાં ઘણાં કાર્યો કરે છે.
 • તમારી અનુકૂળ (શુભ) દિશાઓનું અનુસરણ કરવાથી તમે તમારા પ્રયાસો દ્વારા જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ બનશો.

ત્રણ મુખ્ય પરિબળો કે જે વાસ્તુ(ભૂ-ભાગ્ય)ને પ્રભાવિત કરે છે

હકારાત્મક ઊર્જા

ઔરા ઊર્જા

અનુકૂળ દિશાસુચન

સંચારિત ઊર્જા

૭ ચક્રો

આરોગ્ય અને ઇમ્યુનિટી

સરલ વાસ્તુ અને સાત ચક્રો

 • કોઈ પણ વ્યક્તિ દ્વારા તેની પ્રતિકૂળ (અશુભ) દિશાઓના પ્રભાવને કારણે તેના સાત ચક્રો અસંતુલિત થાય છે અને આ કારણે જ સંપત્તિ, આરોગ્ય, કારકિર્દી, શિક્ષણ, લગ્ન અને સંબંધ સંબંધિત દરેક સમસ્યાઓ ઉભી થાય છે.
 • નિરંતર સુખી જીવન જીવવા માટે જ્યારે વ્યક્તિઓ સકારાત્મક ઊર્જાથી ઘેરાયેલા હોય અને તેઓ તેમની અનુકૂળ (શુભ) દિશાઓનું અનુસરણ કરે ત્યારે ૭ ચક્રો ક્રમબદ્ધ બને છે અને સંચારિત થાય છે અને સક્રિય બને છે. ૭ ચક્રો ખોલવા અને ઊર્જાના તંદુરસ્ત પ્રવાહને પ્રવાહમાન કરવા અને સંતુલિત બનાવવા, સારું આરોગ્ય જાળવવા અને સકારાત્મક વિચારો માટે એક ખૂબ જ સશક્ત સાધન છે. ચક્રો એ ઊર્જા-રૂપાંતરકો છે અને તેઓ વિવિધ રંગોની ઇલેક્ટ્રિક ઊર્જાઓના ફરતાં પૈડાંઓ કહેવાય છે, જે ઊર્જા ક્ષેત્રો, શરીરો અને વ્યાપક બ્રહ્માંડીય ઊર્જા ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલાં ઘણાં કાર્યો કરે છે.
 • તમારી અનુકૂળ (શુભ) દિશાઓનું અનુસરણ કરવાથી તમે તમારા પ્રયાસો દ્વારા જીવનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ બનશો.

સરલ વાસ્તુ – દરેક વ્યક્તિ માટે અજોડ

 • સરલ વાસ્તુનો ખ્યાલ, વ્યક્તિના ઘર/કાર્યસ્થળ (માલિકીના/ભાડાના), ઘર/કાર્યસ્થળની દિશાઓ અને ઊર્જાના પ્રવાહો દ્વારા સંચાલિત થાય છે.
 • કુલ આઠ દિશાઓ પૈકી ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમ દિશાઓ કે જે કેન્દ્રવર્તી દિશાઓ છે, અને બે દિશાઓની વચ્ચે જ્યાં બિંદુ મળે છે તેને આંતરકેન્દ્રવર્તી અથવા ક્રમવાચક બિંદુ કહેવામાં આવે છે, આવી દિશાઓમાં ઉત્તર-પૂર્વ (વાયવ્ય), દક્ષિણ-પૂર્વ (અગ્નિ), દક્ષિણ-પશ્ચિમ (નૈઋત્ય) અને ઉત્તર-પશ્ચિમ (ઈશાન)નો સમાવેશ થાય છે.
 • દરેક વ્યક્તિ, પોતાની જન્મતારીખ અનુસાર ચાર અનુકૂળ (શુભ) અને ચાર પ્રતિકૂળ (અશુભ) દિશાઓ ધરાવે છે.
 • કોઈપણ વ્યક્તિ અને તેના પરિવારના સાત ચક્રોનું સંચાલન તેમની ચાર અનુકૂળ (શુભ) દિશાઓ અને ચાર પ્રતિકૂળ (અશુભ) દિશાઓ દ્વારા થાય છે. ઊર્જા અને સાત ચક્રોના આધારે પડતા પ્રભાવનું સરલ વાસ્તુ મૂલ્યાંકન કરે છે અને ઘર/કાર્યસ્થળની (માલિકીના/ભાડાનાં) દિશાઓના આધારે સંબંધિત વિસ્તારોનું અનુમાન કરે છે.
 • મૂલ્યાંકનના આધારે, કોઈપણ જાતની માળખાગત તોડફોડ કર્યા વગર સંબંધિત વિસ્તારોમાં વાસ્તુદોષ નિવારણ માટે સલાહ આપવામાં આવે છે.
 • સંબંધિત ઘર/કાર્યસ્થળની અનુકૂળ દિશા જાણવા માટે પરિવારના મુખ્ય કર્તા/વડાની જન્મતારીખને (પરિવારની મુખ્ય કમાનાર વ્યક્તિ) ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે.
 • દરેક ઘર/કાર્યસ્થળમાં સરલ વાસ્તુના સિદ્ધાંતોનું અનુસરણ કરીને તમે ઘર/કાર્યસ્થળમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ, સારું આરોગ્ય, શિક્ષણમાં સફળતા, વ્યવસાયની પસંદગી, કોઈપણ જૂના કાનૂની વિખવાદોનું સમાધાન, બાળક ઇચ્છતાં નિઃસંતાન દંપત્તિને મદદ કરવા માટે સહાયભૂત બની શકશો.
 • સરલ વાસ્તુ અપનાવવાની દિશામાં પ્રથમ પગલું ભરીને તમારા જીવનના દરેક ક્ષેત્રોમાં યશ, કીર્તિ, સફળતા અને ખુશી મેળવવા માટે તથા તમારા જીવનની સફરને વધુ મધુર બનાવવા માટેનો તમારો સમય હવે પાકી ગયો છે.