વાસ્તુ શાસ્ત્ર એક વિજ્ઞાન છે જેનો પ્રાચીન ભારતીય સંસ્કૃતિ દ્વારા હજારો વર્ષથી વ્યાપક અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે અને તે એક મહત્વપૂર્ણ વૈદિક વિજ્ઞાન છે. વાસ્તુ શાસ્ત્ર નો મૂળ માનવતા અને જીવન સાર્થકતાનાં કલ્યાણની ભાવનાથી પ્રેરિત છે. મૂળ શબ્દ વાસનો અર્થ “રહેવું, જીવવું રોકાવું, રહેવું” છે.

વાસ્તુ શાસ્ત્ર દિશાઓ,વૈશ્વિક ઊર્જનું વિજ્ઞાન છે અને સમજાવે છે વૈશ્વિક ઊર્જા કેવી રીતે માનવ જીવન પર અસર કરે છે. વાસ્તુ શાસ્ત્ર માણસને કેવી રીતે પર્યાવરણ સાથે સંવાદિતાથી રહેવું શીખવે છે.

દરેક જગ્યા ભલે તે એક ઘર, કોર્પોરેટ ઓફિસ, ઉદ્યોગ અથવા એક સંસ્થા હોય, તેની 8 દિશાઓ હોય છે, ચાર મુખ્ય દિશાઓ અને ચાર ખૂણાની. દરેક દિશા માટે એક મહત્વ હોય છે ઉદાહરણ માટે વ્યકતિ રહેતા હોય ત્યાં એક વિશિષ્ટ દિશામાં મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર લોકોનાં સ્વાસ્થ્ય, સંપત્તિ, કોમ્યુનિકેશન (સંબંધો) વગેરે બાબતમાં અથવા અમુક ક્ષમતાઓ કામ કરે છે તે દર્શાવે છે.

દિશાઓ

કુલ 8 દિશાઓ હોય છે, દરેક એક બીજાથી 45 ડિગ્રીથી અલગ થાય છે અથવા શબ્દોમાં કહીએ તો, દરેક દિશા 45 ડિગ્રીમાં આવરી લેવાય છે.

ઘડિયાળ મુજબની દિશાઓ છે:

1. ઉત્તર – Uttarā –ઉત્તર
2. ઉત્તર પૂર્વ – Aiśānī – ઈશાન
3. પૂર્વ – Pūrvā – પૂર્વ
4. દક્ષિણ પૂર્વ – Āgneyī – અગ્નિ
5. દક્ષિણ – Dakṣhiṇā – દક્ષિણ
6. દક્ષિણ પશ્ચિમ – Nairṛṛtā – નૈઋૃત્ય
7. પશ્ચિમ – Paścimā – પશ્ચિમ
8. ઉત્તર પશ્ચિમ – Vāyavyā – વાયવ્ય

દિશાઓ શોધવા માટે હોકાયંત્ર (કંપાસ) કેવી રીતે વાપરવું

  • તમારી હથેળીની મધ્યમાં હોકાયંત્ર મૂકો જેથી હોકાયંત્ર વાકું ના રહે
  • લાલ સોય ઉત્તર દિશા તરફ ઇશારો ના કરે ત્યાં સુધી હોકાયંત્રને બરાબર ફેરવો