સરલવાસ્તુ વાસ્તુ ઉપાય આપે છે.

તમે જે સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છો તેના મૂળ કારણ અમે તમને જણાવીશું

તે કેવી રીતે કામ કરે છે?

  1. તમને અનુકૂળ તારીખ અને સમય પસંદ કરો
  2. અમારી ટીમ તમને અનુકૂળ સમયે ફોન કરશે.
  3. અમે તમે જે સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં છો તેનું વિશ્લેષણ કરીશું
  4. અમે તમારી સમસ્યાનું મૂળ કારણ જણાવીશું
  5. સરલ વાસ્તુ તમને કેવી રીતે મદદ કરી શકે છે તે અમે સમજાવીશું

કોઈપણ અન્ય પ્રશ્ન માટે
990-904-1808 પર કોલ કરો

આ સેવા ડો. શ્રી ચંદ્રશેખર ગુરુજીની આગેવાની હેઠળના “માનવ અભિવૃદ્ધિ અભિયાન” નો એક ભાગ છે. ચંદ્રશેખર ગુરુજી જેમને “માનવ ગુરુ” તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
ગુરુજી છેલ્લા 20 વર્ષથી માનવતાની સેવા કરી રહ્યા છે અને સમગ્ર ભારતના લાખો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન લાવ્યું છે.