સરલ વાસ્તુ તમારી શરીરની નકારાત્મક ઉર્જા સ્ત્રોતને દૂર રાખીને તમારા શરીરના સકારાત્મક ઉર્જા સ્ત્રોતને વધારવામાં મદદ કરે છે.

આપણે સારી રીતે જાણીએ છીએ કે આપણી આસપાસની કુદરત અથવા પર્યાવરણ, ઉર્જાથી ભરપૂર છે. સરલ વાસ્તુ નકારાત્મક ઉર્જાની અસરને ઘટાડવામાં અથવા દૂર રાખવાની પ્રેક્ટિસની તરફેણ કરે છે અને સામે આસપાસની બધી જ સકારાત્મક ઉર્જાને આકર્ષે છે. ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા જળવાઇ રહે તે હેતુથી સાદા, અપનાવવામાં સરળ, નિરપવાદ ગ્ય સુધારાઓ અન ફેરફારોની સરલ વાસ્તુ પ્રમાણે સલાહ આપવામાં આવે છે. ઘર, જ્યાં આ પ્રકારના ફેરફારો કરવામાં આવ્યા હોય તેણે ત્યાં રહેતી વસ્તીને સારા ફાયદાઓ પૂરા પાડ્યા છે જે સારા આરોગ્ય, સંપત્તિ અને શાંતિવાળા જીવન તરફ દોરી ગયા છે.

આજે આપણે આપણી આસપાસ નકારાત્મક ઉર્જાના પ્રવાહને ઓછો કરવા માટે શક્ય માર્ગો વિશે વિચારવાનું છે. એ સાચુ છે કે આપણી જિંદગીની વાસ્તવિકતાથી દૂર ભાગી શકીએ નહી, આપણે આધુનિક ફ્લેટ્સ અને એપાર્ટમેન્ટસમાં રહેવાનું હોય છે, જ્યાં આપણે કોઇપણ મરમ્મત કે માળખાગત ફેરફારો કરી શકતા નથી. પરંતુ સરલ વાસ્તુના ખ્યાલ અને સિદ્ધાંતોના યોગ્ય ઉપયોગ સાથે આપણે ઘર અને કાર્યસ્થળે સકારાત્મક ઉર્જા આકર્ષવા અને નકારાત્મક ઉર્જા સ્ત્રોતો ઘટાડવા માટે સક્ષમ બનીશું, જેથી આપણે અને આપણા પરિવારના સભ્યો તંદુરસ્ત, શાંત અને અર્થપૂર્ણ જીવન જીવી શકે.

સરલ વાસ્તુ દ્વારા સારી માણસાઇ વાસ્તવિક સરળ, સીધા અને અંતરાયવિહીન વૈજ્ઞાનિક ઉકેલો ઓફર કરવામાં આવ્યા છે અને નિરાશ થવાનું કોઇ કારણ નથી. ડો. શ્રી ચંદ્રશેખરગુરુજીની હંમેશા એ ઇચ્છા રહી છે કે દરેક માણસ માત્ર, ચાહે ભેદભાવ ગમે તે હોય, તેમણે તેમના/તેણીના જીવનમાં સરલ વાસ્તુના ફળનો આનંદ માણવો જોઇએ જેથી તે દરેક ખુશી, સમૃદ્ધિ, શાંતિ અને  તણાવ મુક્ત રહી શકે, જેની વિશ્વમાં દરેક જણા ઇચ્છા રાખે છે અને તેની/તેણીના જીવનપર્યંતમાં તેને સિદ્ધ કરવાની ઇચ્છા રાખે છે.