શૌચાલય અને બાથરૂમ માટે વાસ્તુ

શૌચાલયો અને બાથરૂમ એ જગ્યાઓ છે, જ્યાં આપણે પોતાને ધોઈ અને સાફ કરીએ છીએ. આ સ્થાનો તમારા ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જાના સ્ત્રોત છે. જો તમારા ઘરમાં શૌચાલય અને બાથરૂમ સારી રીતે સ્થિત ન હોય તો તે જીવનમાં અવરોધો લાવી શકે છે.

શૌચાલય અને બાથરૂમ સરળવાસ્તુ અથવા શૌચાલય માટે વાસ્તુ, શૌચાલયો અને બાથરૂમની અયોગ્ય સ્થિતિ અને અન્ય દિશાત્મક પરિબળોને કારણે ઉભી થતી નકારાત્મક ઉર્જાના કારણોને શોધવામાં મદદરૂપ બને છે. કોઈપણ માળખાકીય પરિવર્તન વિના સકારાત્મક ઉર્જા વધારવા માટે અમલમાં સરળ અને સાદા ઉપાયો સૂચવવામાં આવે છે.

જોડાયેલ બાથરૂમ અને શૌચાલયનું વાસ્તુ જણાવે છે કે શૌચાલયનો દરવાજો હંમેશા બંધ રાખવો જોઈએ, શૌચાલયના કમોડના ઢાંકણને બંધ રાખવું જોઈએ, શૌચાલયમાં છોડ રાખવા જોઈએ, સિંધાલૂણ (રોકસોલ્ટ ) શૌચાલયના ખૂણામાં રાખવું જોઈએ વગેરે.

વાસ્તુ મુજબ શૌચાલય

જૂના સમયમાં, આપણા પૂર્વજોએ ઘરની બહાર શૌચાલયો બનાવતા કારણકે તેઓ શૌચાલયોથી ઘરના સભ્યો પર પડતા નકારાત્મક પ્રભાવને જાણતા હતા. હવેના સમયમાં આપણામાં ઘરની અંદર શૌચાલય બનાવવાનું ચલણ છે. આનાથી શારીરિક અને માનસિક અસર પરિવારના સભ્યો પર પડે છે. આવી સમસ્યાઓ માટે, સરળવાસ્તુ સિદ્ધાંતો ઉર્જાના નકારાત્મક પ્રભાવને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. ગુરુજી કહે છે કે “વાસ્તુ પ્રમાણે શૌચાલય જન્મ તારીખના આધારે બાંધવું જોઈએ”

ટોઇલેટ અને બાથરૂમ માટે 5 અત્યંત અસરકારક વાસ્તુ ટિપ્સ:

ગુરુજીના અનુસાર, સરળવાસ્તુ સિદ્ધાંતો:

 • શૌચાલયનું બાંધકામ જમીનના સ્તરથી 1-2 ફૂટ ઉંચુ હોવું જોઈએ
 • શૌચાલયની દિવાલોનો હળવા રંગે રંગવા જોઈએ
 • બંધપાત્રમાં ભરેલું પાણી, શૌચાલયમાં, પૂજા ખંડની ઉપર અથવા તેની નીચે, અગ્નિ અથવા પલંગની જગ્યાને ટાળો
 • ઘરની મધ્યમાં શૌચાલય ટાળો
 • સ્વચ્છતાનાં કારણોસર શૌચાલયો રસોડાની નજીક ન હોવા જોઈએ

સરળવાસ્તુ ઘરમાં કોઈપણ તૂટફૂટ અથવા પુનર્નિર્માણ વિના સમસ્યાઓના ઉપાયો પ્રદાન કરે છે. જેથી કુટુંબના સભ્યો, એક તંદુરસ્ત, શાંતિપૂર્ણ, સંતુષ્ટ અને સંતોષપૂર્ણ જીવન પ્રાપ્ત કરે સમકાલીન સંજોગો હેઠળ દબાણયુક્ત જીવનશૈલીને બદલે જીવવા યોગ્ય જીવન મેળવે.

શૌચાલય અને બાથરૂમ માટે વાસ્તુથી સંબંધિત સામાન્ય માન્યતાઓ

19 વર્ષોથી, સરળવાસ્તુ સિદ્ધાંતો દ્વારા ગુરુજીએ તેમના લાખો અનુયાયીઓના જીવનમાં સકારાત્મક અસર ઉભી કરી છે. ગુરુજીના મતે, વાસ્તુશાસ્ત્ર દરેક વ્યક્તિની જન્મ તારીખ પર આધારિત છે અને તે દરેકને લાગુ પડે તેવા સામાન્ય માર્ગદર્શિકાઓનો સમૂહ નથી.

`ગુરુજી’ મુજબ નીચે મુજબની સામાન્ય માન્યતાઓ રદબાતલ રાખવી જોઈએ:

 • શૌચાલય કમોડ એ ઉત્તર દક્ષિણ ગોઠવણીમાં હોવું જોઈએ
 • શૌચાલયના પોટનો ઉપયોગ કરતી વખતે, વ્યક્તિએ ક્યારેય પૂર્વ અથવા પશ્ચિમનો સામનો કરવો જોઈએ નહીં
 • શૌચાલયનું બાંધકામ જમીન કરતા 2 ફૂટ ઉંચું હોવું જોઈએ
 • શૌચાલયનો પ્રવેશ દ્વાર પૂર્વ અથવા ઉત્તર દિવાલમાં હોવો જોઈએ
 • પાણીના નળ પૂર્વ, ઉત્તર અથવા ઉત્તર પૂર્વના હોવા જોઈએ
 • શૌચાલય દક્ષિણ પૂર્વમાં બનાવવું જોઈએ નહીં
 • ટોઇલેટ ક્યારેય બાથરૂમના દરવાજાની સામે ન આવવા જોઈએ