જીવન સમસ્યા મુક્ત ગ્રામ યોજના
Guruji

માનવજાત માટે વધુ સારું કરવા માટે ડૉ. શ્રી ચંદ્રશેખર ગુરુજી દ્વારા કલ્પના કરેલ જીવન સમસ્યા મુક્ત ગ્રામ યોજના એક મહાન સામાજિક પહેલ છે. જીવન સમસ્યા મુક્ત ગ્રામ યોજના હેઠળ સી જી પરિવાર દ્વારા ગામ દત્તક લેવામાં આવે છે અને ગામનાં દરેક સભ્યનાં ઘરમાં સરલ વાસ્તુ આપવામાં આવે છે.
સરલ વાસ્તુ ગ્રામવાસીઓને તેમના આરોગ્ય, સંપત્તિ, સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ સુધારવા અને તેમના જીવનની ગુણવત્તા વધારવામાં મદદ કરશે.

સામાજિક પ્રોજેક્ટ તમામ ગ્રામવાસીઓ માટે ‘સંપૂર્ણ મફત’ છે. સી જી પરિવાર દ્વારા ‘જીવન સમસ્યા મુક્ત ગ્રામ યોજના’ કાર્યક્રમ હેઠળ સૌથા પ્રથમ ગોદચી ગામને અપનાવવામાં આવ્યું છે. શ્રી નાગરાજ ચૌબી જે ગોદચી ગામની સ્થાનિક વિધાનસભા પરિષદના સભ્યે કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે ગુરુજી પ્રમાણમાં સારી જગ્યામાં સરલ વાસ્તુનાં ફાયદા પસાર કરવા અન્ય ગામ પસંદ કરી શક્યા હોત, પરંતુ આ પછાત અને ગરીબ ગામને પસંદ કર્યુ. તેમણે એવું પણ જણાવ્યું હતું કે ગુરુજીનો હેતુ સરલ વાસ્તુનાં લાભ પસાર કરીને ગ્રામવાસીઓને તેમના જીવનમાં ખરેખર મદદ કરવી છે. સરલ વાસ્તુ તરફથી વાસ્તુ નિષ્ણાતોને દરેક ઘર માટે વાસ્તુ સલાહ પૂર્ણ કરવા તેનાત કરેલ.

સી જી પરિવારનો મુખ્ય સૂત્ર જીવનમાં તમામ સમસ્યાઓનો ઉકેલ પૂરો પાડવો છે. સી જી પરિવાર ગરીબ અને અનાથ બાળકોનાં શિક્ષણ માટે હુબલી-ધારવાડ રોડ પર 14 એકર જમીન હસ્તગત કરી રહી છે. એકવાર સમાપ્ત આ સુવિધા પુર્ણ થાય તે પછી દર વર્ષે વિનામૂલ્યે 10,000 થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ માટે નિવાસી શિક્ષણ પ્રદાન કરાશે.

ગુરુજીએ અન્ય નવીન કાર્યક્રમ, “શિક્ષણ સમસ્યા મુક્ત યોજના ” વિશે પણ તેમના વિચાર શેર કર્યા છે. આ પ્રોગ્રામ હેઠળ, જે વિદ્યાર્થીઓ ધ્યાન કેન્દ્રિત અને અભ્યાસ કરવામાં સક્ષમ ન હોય, તેમને અભ્યાસ અને સરલ વાસ્તુ ટેક્નિકોથી અભ્યાસ અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું ભણાવવામાં આવશે. સરલ વાસ્તુ નિષ્ણાતોના દ્વારા કર્ણાટકનાં તમામ કોલેજોમાં શિક્ષકો માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની તાલીમ પૂરી પાડવામા આવશે, જેથી તેઓ હોકાયંત્રનું અભ્યાસ શીખશે અને બાળકોને તેમની સુધારણા માટે તેમની અનુકૂળ દિશામાં બેસવાનું કહેવામાં આવશે.