સરલ વાસ્તુ - વૈશ્વિક ઓફિસ
Facebook
Google plus
Twitter
Youtube
Linkedin

મહારાષ્ટ્ર – મુંબઇ
સી જી પરિવાર,
# ઇ એલ-86, ટી.ટી.સી ઈન્ડ્ટ્રીયલ એરીયા,
એમ આઈ ડી સી, મહાપે
નવી મુંબઇ – 400701,
મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
ઇ-મેઇલ: info@saralvaastu.com
ટેલિફોન: 022-61092723
મોબાઈલ નં.: +91 9321333022

CGParivar
પ્રાદેશિક ઓફિસો

કર્ણાટક – હુબલી
સી જી પરિવાર,
2જો માળ, એ બ્લોક, આઇટી પાર્ક
ઇન્દિરા ગ્લાસ હાઉસની સામે,
હુબલી – 580029,
કર્ણાટક, ભારત.
ટેલિફોન નં.: 0836 – 6615785
મોબાઈલ નં.: +91 9448286758

ગોવા – બાર્ડેઝ
સી જી પરિવાર,
એલ્કાન રિજન્સી હાઉસિંગ કો-આપરેટીવ સોસાયટી લિમિટેડ,
ફ્લેટ # બી2, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
અલ્ટો પોરવોરીમ મેપુસા રોડ,
બાર્ડેઝ – 403528,
ગોવા, ભારત
મોબાઈલ નં.: +91 9225365755
મોબાઈલ નં.: +91 9225345755

મહારાષ્ટ્ર – નવી મુંબઇ
સી જી પરિવાર,
# ઇ એલ-86, ટી.ટી.સી ઈન્ડ્ટ્રીયલ એરીયા,
એમ આઈ ડી સી, મહાપે
નવી મુંબઇ – 400701,
મહારાષ્ટ્ર, ભારત
ટેલિફોન નં.: 022-61092732
મોબાઈલ નં.: +91 9321333022

ગુજરાત – અમદાવાદ
સી જી પરિવાર,
# 402, 4થો માળ, સતવેદ કોમ્પલેક્ષ,
વાલુ હોસ્પિટલ નજીક,
સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ રોડ,
નવરંગપુરા,
અમદાવાદ 380013
ગુજરાત, ભારત
મોબાઈલ નં.: +91 9909041808

રાજસ્થાન – જયપુર
સી જી પરિવાર,
મોબાઈલ નં.: +91 9335456002

દિલ્હી – નવી દિલ્હી
સી જી પરિવાર,
મોબાઈલ નં.: +91 9335456002

મધ્ય પ્રદેશ – ભોપાલ
સી જી પરિવાર,
મોબાઈલ નં.: +91 9335456002

ઉત્તર પ્રદેશ – લખનૌ
સી જી પરિવાર,
મોબાઈલ નં.: +91 9335456002

પંજાબ / હરિયાણા
સી જી પરિવાર
મોબાઈલ નં.: +91 9335456002

તમિલનાડુ – ચેન્નાઇ
સી જી પરિવાર,
મોબાઈલ નં.: +91 9360101001
મોબાઈલ નં.: +91 9360201001

આંધ્રપ્રદેશ – હૈદરાબાદ
સી જી પરિવાર,
મોબાઈલ નં.:+91 9619000036

બિહાર
સી જી પરિવાર,
મોબાઈલ નં.: +91 9619000075

 

ઓડિશા
સી જી પરિવાર,
મોબાઈલ નં.: +91 7506014014

ક્ષેત્રીય ઓફિસો

કર્ણાટક – બેંગ્લુરુ
સી જી પરિવાર,
#871,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,
N D Elite,મોદી હોસ્પિટલની પાસે,
વેસ્ટ ઓફ કોર્ડ(Chord)રોડ,
બસવેશ્વરનગર,
બેંગ્લોર – 560086
મોબાઈલ નંબર: 9448286754

કર્ણાટક – શિમોગા.
સી જી પરિવાર,
કૃષ્ણ નીલયા, જીએસકેએમ રોડ,
રોયલ ઓર્કિડ હોટલની બાજુમાં,
શિમોગા – 577202,
કર્ણાટક, ભારત.

કર્ણાટક – મૈસુર
સી જી પરિવાર,
# 449, 1લો ક્રોસ
વિજય બેન્ક સર્કલ પાસે,
સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરીની બાજુમાં,
કાંત્રાજુ અરાસુ રોડ,
કુવેમ્પુ નગર,
મૈસુર – 570016,
કર્ણાટક, ભારત.