सरळवास्तु – “वास्तु सोल्युशन”

आपण ज्या समस्यांना सामोरे जात आहात त्याचे मूळ कारण आम्ही आपल्याला सांगू

सरल वास्तु सोल्युशन कसे काम करते?

  1. आपली पसंतीची तारीख आणि वेळ निवडा
  2. आमची टीम तुह्मी निवडलेल्या वेळी कॉल द्वारे संपर्क करतील
  3. आपण ज्या समस्येचा सामना करत आहात त्याचे आम्ही विश्लेषण करू
  4. आम्ही आपल्याला समस्येचे मूळ कारण सांगू
  5. सरळ वास्तु तुम्हाला कशी मदत करू शकते हे आम्ही सांगू

इतर कोणत्याही प्रश्नासाठी कृपया
932-133-3022 वर कॉल करा

ही सेवा डॉ. श्री. चंद्रशेखर गुरुजींच्या मानव अभिवृद्धि अभियानाचा एक भाग आहे. चंद्रशेखर गुरुजी यांना “मानव गुरु” म्हणून ओळखले जाते.
गुरुजी गेली २० वर्षे मानवतेची सेवा करीत आहेत आणि त्यांनी संपूर्ण भारतभरातील कोट्यवधी लोकांचे जीवन बदलले आहे.

Vastu Solution
Book your Appointment
Name is required.
Name should contain only letters(A-Z).
Email is required
Invalid email address.
Mobile number is required.
Mobile Number (Format: 9875463211) should be 10 digit long and must start with 9 or 8 or 7 or 6.
State is required.
Problem is required.
Preferred date is required.
Preferred time is required.
Captcha is required.

* We will call you via video for Free Vastu Prediction .

Free Vastu Prediction

It’s a service provided by “Guruji” for the betterment of mankind.

Steps for Free Prediction

  • Select your preferred date and time
  • Our team will call you via Video at your preferred time.
  • We will create & analyse your house plan
  • Based on your house plan, we will tell you the actual cause of your problem for FREE!