दक्षिण मुखी घर

आपण सर्व उर्जेने बनलेले आहोत अणि तिथेच सर्व रहस्य निवास करतात, वास्तुच्या मते, आपल्या सभोवतालची वैश्विक उर्जा आपल्या अनुकूल दिशानिर्देशांची व्याख्या करते. प्रत्येक व्यक्तीला अनुकूल व प्रतिकूल दिशानिर्देश असतात.आपल्यासाठी कोणती दिशा सर्वोत्तम आहे हे आपणास कसे कळेल? एखाद्याच्या जन्म तारखेवरून अंदाज लावू शकतो कि त्या व्यक्तीस दक्षिण मुखी घर हे अनुकूल आहे कि नाही. तसेच प्रत्येक व्यक्तीच्या ४ अनुकूल आणि प्रतिकूल दिशा असतात. मुख्य द्वाराची दिशा हि दिशानिर्देशांवर आधारित असते. दक्षिण मुखी घर हे एखाद्यासाठी अनुकूल ठरू शकते त्याच्या जन्मतारखेनुसार.

Enter your details to get

FREE Vastu Prediction

* We will call you within 24 hours to confirm time for FREE Prediction

सरळ वास्तु कसे कार्य करते?


संरचनेसह
संतुलित करा

अनुसरण करून उत्तर दिशेला कनेक्ट व्हा

चक्राच्या माध्यमातून
चॅनेललाइझ करा

सरळ वास्तुचा अवलंब करा आणि सकारात्मकतेचा
अनुभव घ्या

7 ते 180 दिवसात

आपल्या मुख्य द्वाराची दिशा निवडा

पूर्व मुखी द्वार

पूर्वेला मुख्यद्वार असलेल्या घरांसाठी

पश्चिम मुखी द्वार

पश्चिम मुख्यद्वार असलेल्या घरांसाठी

उत्तर मुखी द्वार

उत्तरेला मुख्यद्वार असलेल्या घरांसाठी

दक्षिण मुखी द्वार

दक्षिणेला मुख्यद्वार असलेल्या घरांसाठी

नैऋत्य मुखी घर

आग्नेयेला मुख्यद्वार असलेल्या घरांसाठी

वायव्य मुखी घर

वायव्येला मुख्यद्वार असलेल्या घरांसाठी

ईशान्य मुखी घर

ईशान्येला मुख्यद्वार असलेल्या घरांसाठी