Vastu For House
Vastu For House

दक्षिण पूर्व मुखी घर

वास्तु हे एक महान विज्ञान आहे ज्यामध्ये सार्वत्रिक वैश्विक उर्जा चॅनलाइझ करून एका यशस्वी आयुष्यात रूपांतर करण्याची क्षमता आहे. वास्तु लागू करण्यासाठी महत्वाची भूमिका मुख्य द्वाराच्या दिशेने बजावली आहे. आपले घर सभोवती असलेल्या ऊर्जेशी संरेखित आहे का? ज्यांचे तारे दक्षिण-पूर्वेकडील दिशेने जुळले आहेत त्यांच्यासाठी दक्षिणपूर्व दर्शविलेले घरे एक उत्तम पर्याय असू शकतात. परंतु आपल्यासाठी सर्वोत्कृष्ट दिशा आपण कशी ओळखाल? हे खूप सोपे आहे. आपली अनुकूल दिशा शोधण्यासाठी 8 अंक पुरेसे जास्त आहेत आणि ते म्हणजे आपली जन्मतारीख आहे. आपल्या जन्मतारीखात 4 अनुकूल आणि 4 प्रतिकूल दिशानिर्देश आहेत. सरल वास्तु आपल्याला आपल्या अनुकूल दिशेने इच्छित जीवनाजवळ आणते.

Vastu Solution
Book your Appointment
Name is required.
Name should contain only letters(A-Z).
Email is required
Invalid email address.
Mobile number is required.
Mobile Number (Format: 9875463211) should be 10 digit long and must start with 9 or 8 or 7 or 6.
State is required.
Problem is required.
Preferred date is required.
Preferred time is required.

* We will call you via video for Free Vastu Prediction .

Free Vastu Prediction

It’s a service provided by “Guruji” for the betterment of mankind.

Steps for Free Prediction

  • Select your preferred date and time
  • Our team will call you via Video at your preferred time.
  • We will create & analyse your house plan
  • Based on your house plan, we will tell you the actual cause of your problem for FREE!

सरळ वास्तु कसे कार्य करते?

अनुसरण करून पूर्व दिशेला कनेक्ट व्हा

संरचनेसह संतुलित करा

चक्राच्या माध्यमातून चॅनेललाइझ करा

सरल वास्तुचा अवलंब करा आणि
सकारात्मकतेचा अनुभव घ्या 7 ते 180 दिवसात