वास्तु किंवा वास्तुशास्त्र म्हणजे काय हे माहित आहे. परंतू सरळ वास्तु म्हणजे काय असा विचार मनात येईल. सरळ हा एक संस्कृत शब्द आहे. बर्याच भाषांमध्ये हा शब्द सरळ असाच वापरतात. सरळ म्हणजे सुलभ, सोपे असा अर्थ आहे. काहीही त्रास न होता अंमलात आणू शकणारी एक वास्तुकला. म्हणूनच आम्ही याला सरळ वास्तु असे नाव दिले आहे. ही सरळ वास्तु प्राचीन भारतीय संस्कृतीवर आधारलेली आहे. आपले पूर्वज हजारो वर्षापासून जे पाळत आले आहेत त्याच गोष्टी यात संकलित केल्या आहेत. थोडक्यात सांगायचे तर आपल्या पूर्वजांनी पाळलेल्या पद्धतींना विसरुन, अलिकडच्या काळात डोक्याला त्रास करुन घेऊन लाखो रुपये गमावून इमारतीची तोड-फोड करणार्या पद्धतीला आमची ही “सरळ वास्तु” आव्हानात्मक उभी आहे.

आज प्रचलित असलेले वास्तुशास्त्र व ही सरळ वास्तु यात नेमका फरक काय आहे असा प्रश्ण तुम्हाला पडेल. या दोघांमधे साम्य दिसले तरी सरळ वास्तुचा सल्ला मात्र भिन्न व वैज्ञानिक असेल आणि अधिक परिणामकारक असेल. थो कोणत्या प्रकारे भिन्न असतो हे एक इंजिनियर या नात्याने मी आपल्या पुढे मांडू इच्छितो. हे पुस्तक वाचल्यावर कोण किती वैज्ञानिक आहेत हे ठरवणे मी आपल्याकडे सोपवतो.

आतापर्यंत भारताच्या प्रत्येक राज्यात प्रत्येक भाषेत वास्तुशास्त्रबद्दल भरपूर पुस्तके प्रकराशीत झाली आहेत. ही सर्व पुस्तके लिहिणार्या वास्तुशास्त्रातील पंडितांनी, त्याचप्रमाणे अलीकडे वास्तुबद्दल सल्ला देणार्या तज्ञांनी आणि आजवर लाखो रुपये गमावल्याचे व पुढे गमाविणार्यांनी पुढील भागांकडे लक्ष द्या व आपलानिष्कर्ष काय आहे हे ही लोकांना समजू दे.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit