जन्मतारखांवर आधारित वैयक्तिक मार्गदर्शन

गुरुजीशी संपर्क साधा आणि आनंदाच्या आपल्या अद्वितीय मार्गावर मार्गदर्शन मिळवा. मार्गदर्शन वैयक्तिकरित्या आणि कर्ता पुरषाची जन्मतारीख तसेच घरामध्ये राहणा-या कुटुंबातील इतर सदस्य किंवा व्यवसाय चालकांवर आधारित असते.

कोणत्याही प्रकाराच्या मालमत्तेस लागू (मालकीचे किंवा भाड्याने दिले गेलेले)

आपल्याला दिलेले मार्गदर्शन मालकीचे किंवा भाड्याने घेतलेले घर किंवा कार्यालयात सहजपणे लागू केले जाऊ शकते. दिलेले मार्गदर्शनाची सतत अंमलबजावणी ठेवल्यास आपल्या संपूर्ण कुटुंबाच्या आणि व्यवसायातील जीवनात सकारात्मकता येईल.

कोणतीही संरचनात्मक बदल नाहीत

मार्गदर्शन आपल्या घराच्या किंवा कार्यालयातील कोणत्याही संरचनात्मक बदलांचा सल्ला देत नाही. मार्गदर्शन आम्लात अनणे सोपे आहे.

समृद्धी आणि आनंद मिळवा

आपल्याला दिलेले मार्गदर्शन अंमलबजावणी करून आणि कायम ठेवून, आपण आणि आपले कुटुंबीय किंवा आपलया व्यवसायात आनंद / वाढ अनुभवाल तसेच विविध समस्यांमधून मात करू शकाल

एकदा स्वीकार करा, आयुष्यभर फायदा घ्या

आपल्याला आपल्या घरात किंवा व्यवसायात एकदा अवलंबन करण्याची आवश्यकता आहे आणि आपल्या संपूर्ण कुटुंबाच्या किंवा व्यवसायातील जीवनात आनंद आणि समृद्धीचा फायदा घ्या. जर आपण घर किंवा कार्यालय बदलले तर आपण आमच्याशी संपर्क साधू शकता जेणेकरून आपण आपल्या जीवनात किंवा आपल्या व्यवसायात आनंद आणि समृद्धी येणे तसेच सुरू ठेवू शकता.