योग्य दिशेने असलेल्या प्रवेशद्वाराचा प्रभाव - vastu for entrance

योग्य दिशेने असलेल्या प्रवेशद्वाराचा प्रभाव

वास्तुशास्त्र मानते की मुख्य दरवाजा केवळ मनुष्याने प्रवेश करण्यासाठी नाही तर तो घरात देवता आणि सकारात्मकतेसाठीचे स्वागत द्वार आहे.