Karnataka
TV-9-Kannada
Saral Vaastu
03:15 PM – 03:30 PM
15 min
Daily
public-tv
Guruji LIVE Program
05:00 PM – 06:00 PM
1 Hr
Sunday
Guruji’s Program (Repeat)
11:30 PM – 12:30 AM
1 Hr
Sunday
Saral Vaastu
04:45 PM – 05:00 PM
15 min
Daily
Namma-Tv
Saral Vaastu
01:00 PM  – 01:30 PM
30 Mins
Daily
suvarna-news
Guruji LIVE Program
09:00 AM – 10:00 AM
1Hr
Sunday
Guruji’s Program (Repeat)
12:00 AM – 01:00 AM
1Hr
Sunday
News-9-Hindi
Saral Vaastu
02:45 PM – 03:00 PM
15 mins
Daily
Maharashtra
tv9-marathi
Saral Vaastu
02:15 PM – 02:30 PM
15 Mins
Daily
jai-Maharashtra
Saral Vaastu
12:30 PM – 01:00 PM
30 Mins
Daily
Zee Marathi
Saral Vaastu
03:30 PM – 03:52 PM
22 Mins
Mon
Gujarat
tv9-gujarat
Saral Vaastu
01:40 AM – 01:55 AM
15 Mins
Daily